Ατομική εγγραφή αγώνα 14 χλμ ή 2 χλμ για παιδιά έως 16 ετών

Προσοχή: Οι συμμετέχοντες στον αγώνα τρέχουν με δική τους ευθύνη και θα πρέπει να έχουν εξετασθεί πρόσφατα από ιατρό.