Εγγραφές εθελοντών 32ου Βαρτζάκειου Δρόμου!

Ο εθελοντισμός είναι μία μοναδική εμπειρία ζωής επαυξανόμενα ανταποδοτική για όλους ανεξαιρέτως. Η συνεισφορά των εθελοντών σε χρόνο, ταλέντα, ενθουσιασμό και χαμόγελα είναι ανεκτίμητη σε κάθε Αγώνα. Το ίδιο ανεκτίμητες και μοναδικές είναι οι εμπειρίες και οι στιγμές που ζουν.
 
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το πρόγραμμα εθελοντισμού βρίσκεται σε διαδικασία εναρμόνισης των λειτουργιών του με το νέο ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR) ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018 και επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα κάθε πολίτη, επιχείρηση και οργανισμό.Ως εκ τούτου, στο τέλος της αίτησης θα ζητείται η συγκατάθεση του εθελοντή για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

 

32ος Βαρτζάκειος Δρόμος - Δήλωση Εθελοντισμού