ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

2017-02-13 22:32

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Πειραιά στη συνεδρίασή του την Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2017 προχώρησε στη συμπλήρωση και ανασυγκρότησή του.

 

Η σύνθεση του Δ.Σ. έχει ως εξής:

 

  • Κοστέλ Ράντου                               Πρόεδρος
  • Μάγδα Κισσιώτου                          Αντιπρόεδρος
  • Γιώργος Τσόπελας                         Γεν. Γραμματέας
  • Σάββας Χαραλαμπίδης                  Ταμίας
  • Λευτέρης Ρωχάιμα                         Ειδ. Γραμματέας
  • Γιώργος Συντιχάκης                       Μέλος Δ.Σ.
  • Νίκος Ζοβόλιας                              Μέλος Δ.Σ.
  • Γιάννης Τζήκας                              Μέλος Δ.Σ.
  • Βαγγέλης Χαρτοφύλαξ                    Μέλος Δ.Σ.

………………………………………………………..

  • Ιγνάτιος Βασιλειάδης                    Μέλος Δ.Σ.

 

Η θητεία του Δ.Σ. λήγει τον Μάιο του 2017.

     

Το Δ.Σ.