Ομαδική εγγραφή αγώνα 14 χλμ ή 2 χλμ

Για να υποβάλετε μια ομαδική αίτηση συμμετοχής, θα πρέπει να δηλώσετε τα στοιχεία ενός υπεύθυνου ομάδας, ο οποίος θα είναι αρμόδιος και για την παραλαβή των συμμετοχών. 

Ελάχιστη συμμετοχή 10 δρομείς

Προσοχή: Οι συμμετέχοντες στον αγώνα τρέχουν με δική τους ευθύνη και θα πρέπει να έχουν εξετασθεί πρόσφατα από ιατρό. 

***** Προσοχή: Συμπληρώστε πρώτα τα στοιχεία του υπεύθυνου της ομάδας και μετά τα στοιχεία των αθλητών. 

Στοιχεία υπευθύνου & αθλητών. Επιλογή αγώνα 14 χλμ ή 2 χλμ