ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σωτήρης Κάκιας

Πρόεδρος Δ.Σ.

Τάσος Δαμιανός

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Costel Radu

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Σάκης Βράμπας 

Γενικός Γραμματέας


Γιώργος Τσόπελας

Ειδικός Γραμματέας

Σάββας Χαραλαμπίδης

Ταμίας

Μάγδα Κισσιώτου

Μέλος Δ.Σ.

Νίκος Αργυριάδης

Μέλος Δ.Σ.

Γιάννη Τζήκας

Μέλος Δ.Σ.