13ος ΓΥΡΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Για να είναι είναι έγκυρη η εγγραφή σας θα πρέπει εντός τριών ημερών απ' την δήλωση σας, να κατατεθεί το προβλεπόμενο χρηματικό ποσό.