ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το παρακάτω κείμενο

Εδώ μπορείτε να κάνετε την εγγραφή σας, για δηλώσετε την συμμετοχή στον Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθηνών 2022 και στα παράλληλα αγωνίσματα της διοργάνωσης.

Παρακαλούμε όπως καταχωρήσετε τα στοιχεία σας με κεφαλαία γράμματα, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα βλέπετε στα πεδία.

Με την εγγραφή σας θα πρέπει να τακτοποιηθεί άμεσα και η οικονομική εκκρεμότητα που θα προκύψει. Εάν η εγγραφή δεν ταυτίζεται και με την αντίστοιχη πληρωμή των 25€, θα αναγκαστούμε να μην συμπεριλάβουμε την εγγραφή σας, στα αρχεία που θα στείλουμε στον διοργανωτή.

Προθεσμία καταχώρησης εγγραφών, έως και την 11/07/2022

Για να είναι έγκυρη η εγγραφή σας, θα πρέπει να κατατεθεί το ποσό των 25€ στην Τράπεζα Eurobank Α.Ε., στον λογαριασμό 0026.0050.34.0200720044 IBAN GR0502600500000340200720044. Τα έξοδα βαρύνουν τον καταθέτη.