ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Όλα τα πεδία θα να συμπληρωθούν υποχρεωτικά, με κεφαλαία γράμματα και ακριβώς όπως ζητούνται

Για να είναι έγκυρη η εγγραφή σας, θα πρέπει να κατατεθεί το ποσό της εγγραφής και της συνδρομής στην Τράπεζα Eurobank Α.Ε., στον λογαριασμό 0026.0050.34.0200720044 IBAN GR0502600500000340200720044. Τα έξοδα βαρύνουν τον καταθέτη.