ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας με Λατινικούς και Ελληνικούς Χαρακτήρες, κεφαλαία.

Για να θεωρηθεί έγκυρη η εγγραφή σας θα πρέπει να καταβάλετε τη συνδρομή συμμετοχής το αργότερο δύο (2) ημέρες μετά την υποβολή της συμμετοχής σας