33ος ΒΑΡΤΖΑΚΕΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

2019-01-31

Κατά την τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, ότι ο 33ος Βαρτζάκειος Δρόμος θα γίνει στις 20/10/2019. Θα ακολουθήσει σύντομα και η σχετική προκήρυξη.

Σύλλογος Δρομέων Υγείας Πειραιά

Το Δ.Σ.