ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

2021-03-08

Πειραιάς 03/03/2021 

Το διοικητικό συμβούλιο του ΣΔΥ Πειραιά, δεν ασχολείται με δημοσιεύματα, που σκοπό έχουν την αποσταθεροποίηση του κλίματος και της ενότητας που υπάρχει στον σύλλογο και μάλιστα από πρόσωπα που με απόφαση των Γ.Σ. 2017 και 2019 δεν ανήκουν στο δυναμικό της οικογένειας του ΣΔΥΠ. Δηλώνουμε ότι τέτοιες ενέργειες, μας δυναμώνουν και μας συσπειρώνουν.

Με ομόφωνη απόφαση και εντολή του Δ.Σ. και της Οργανωτικής επιτροπής του Βαρτζάκειου Δρόμου, o Εκπρόσωπος επικοινωνίας του ΣΔΥΠ

Άγγελος Σάμιος