ΕΡΕΥΝΑ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ

2019-05-30

Το ερωτηματολόγιο αποτελεί ερευνητικό μέρος της πτυχιακής μου εργασίας στο Τμήμα Διατροφής & Διαιτολογίας του ΑΤΕΙ Θεσσαλίας. Σκοπός της παρακάτω έρευνας είναι η μελέτη της διατροφής δρομέων μεγάλων αποστάσεων για τη συνεχή βελτίωση κατά την προετοιμασία τους, καθώς και για την αύξηση της αντοχής τους σε ένα μαραθώνιο. Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τους σκοπούς της πτυχιακής.
Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας!
Φοιτήτρια: Ειρήνη Μπελεγρή
Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Μελίνα Παππά 

*Ας βοηθήσουμε την Ειρήνη στην συλλογή των στοιχείων που χρειάζεται για την πτυχιακή της εργασία, συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο, που θα δείτε πατώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRTTmuZKNsEjPVB-yVyziZyD63gIeWb5dxx80lmQPEZzxZLA/viewform?vc=0&c=0&w=1