ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΟ -ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ Γ. Σ. ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

2021-04-25

Πειραιάς 20/04/2021

Αγαπητά μέλη του ΣΔΥΠ

Συμπληρώθηκαν δύο χρόνια από την τελευταία μας Γενική Συνέλευση. Δυστυχώς η πανδημία, μας στέρησε την δυνατότητα να πραγματοποιήσουμε την ετήσια Γ.Σ. τον Απρίλιο του 2020. Κατόπιν τούτου, προγραμματίζουμε την Εκλογο - Απολογιστική μας Γ.Σ. με την ευχή να την πραγματοποιήσουμε με φυσική παρουσία και όχι ψυχρά διαδικτυακά.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΟ -ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΤΑΚΤΙΚΗ Γ. Σ. ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Αγαπητά μέλη του συλλόγου,

Το Δ.Σ. του Σ.Δ.Υ.Πειραιά, σας προσκαλεί στην Τακτική - Εκλογο-απολογιστική Γενική Συνέλευση των μελών του, όπως προβλέπεται από το σχετικό άρθρο του ισχύοντος καταστατικού.

Η 1η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 17 Μαΐου 2021 ώρα 18:00, στο αίθριο της Δημοτικής πινακοθήκης Πειραιά, εφ όσον το επιτρέπουν οι συνθήκες όπως αυτές θα έχουν διαμορφωθεί.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την ΔΕΥΤΕΡΑ 24 Μάϊου 2021 στις 18:00.

Εάν και πάλι οι συνθήκες δεν θα το επιτρέπουν και σύμφωνα με τον Ν. 4790/2021 περί εκλογών σωματείων, οι ημερομηνίες θα μεταφερθούν σε πρώτη συνεδρίαση την Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021 και η επαναληπτική την ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 στην αίθουσα της Δημοτικής Πινακοθήκης ή σε ανοικτό χώρο ή διαδικτυακά με την πλατφόρμα ΖΕΥΣ, αναλόγως των συνθηκών.

Τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης είναι:

Εκλογή προέδρου και γραμματέα του σώματος.

· Απολογισμός πεπραγμένων του Δ.Σ. (περιόδου 2019 - 2021 ) από τον πρόεδρο.

· Οικονομικός απολογισμός της ταμειακής διαχείρισης από τον ταμία του συλλόγου και ανάγνωση της έκθεσης διαχείρισης, από την Εξελεγκτική Επιτροπή για τήν ίδια περίοδο.

· Παρατηρήσεις - τοποθετήσεις μελών της Γ.Σ. για τον διοικητικό και οικονομικό απολογισμό.

· Έγκριση από το σώμα, των πεπραγμένων του Δ.Σ. για την περίοδο 2019 - 2021 και απαλλαγή αυτού από πάσης ευθύνης.

· Προτάσεις του Δ.Σ. και τών μελών της Γ.Σ. για θέματα του συλλόγου, συζήτηση επί των προτάσεων και επικύρωση αυτών.

· Εκλογή Εφορευτικής επιτροπής.

· Εκλογές - Ανακοίνωση από τον πρόεδρο της Γ.Σ. των αποτελεσμάτων.

· Κλείσιμο της Γ.Σ. από τον πρόεδρο του σώματος.

Σύμφωνα με τό ισχύον καταστατικό, συμμετοχή στή Γ.Σ έχουν ΜΟΝΟ τα ταμειακώς ενήμερα μέλη. μέχρι και το 2020.

Υποβολή υποψηφιοτήτων για το ΔΣ και την Εξελεγκτική επιτροπή, μέχρι την Δευτέρα 17 Μαϊου 2021 με email στο info@sdypir.gr

Για το Δ.Σ.,

Ο                                                                      Ο

Πρόεδρος                                                       Γ. Γραμματέας

Σωτήρης Ε. Κάκιας                                     Αθανάσιος Βράμπας