ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΟ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ Γ. Σ. ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

2023-05-03

Αγαπητά μέλη του Συλλόγου,

Το Δ.Σ. του Σ.Δ.Υ.Πειραιά, στα πλαίσια της καταστατικής λειτουργίας των οργάνων του, σας προσκαλεί στην Τακτική Εκλογο - Απολογιστική Γενική Συνέλευση των μελών του, όπως προβλέπεται από το σχετικό άρθρο του ισχύοντος καταστατικού.

Η 1η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 22 Μαΐου 2023 και ώρα 18:00, στο γραφείο του συλλόγου μας (Ευαγγελιστρίας 21 και 34ου Συντάγματος – 1ος όροφος).

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στον ίδιο χώρο την Δευτέρα 29 Μαΐου 2023 στις 18:00, ανεξαρτήτως των παρόντων μελών.

Τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης είναι:

1. Εκλογή προέδρου και γραμματέα του σώματος.

2. Απολογισμός πεπραγμένων του Δ.Σ. (περιόδου 2021 - 2023 ) από τον πρόεδρο.

3. Οικονομικός απολογισμός της ταμειακής διαχείρισης από τον ταμία του συλλόγου και ανάγνωση της έκθεσης διαχείρισης, ελεγμένης από την Εξελεγκτική Επιτροπή για την ίδια περίοδο.

4. Παρατηρήσεις - τοποθετήσεις μελών της Γ.Σ. για τον διοικητικό και οικονομικό απολογισμό.

5. Έγκριση από το σώμα, των πεπραγμένων του Δ.Σ. για την περίοδο 2021 - 2023 και απαλλαγή αυτού από πάσης ευθύνης.

6. Προτάσεις του Δ.Σ. και των μελών της Γ.Σ. για θέματα του συλλόγου, συζήτηση επί των προτάσεων και επικύρωση αυτών.

7. Εκλογή Εφορευτικής επιτροπής.

8. Εκλογές - Ανακοίνωση από τον πρόεδρο της Γ.Σ. των αποτελεσμάτων.

9. Κλείσιμο της Γ.Σ. από τον πρόεδρο του σώματος.

Σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό, συμμετοχή στη Γ.Σ έχουν ΜΟΝΟ τα ταμειακώς ενήμερα μέλη.

Υποβολή υποψηφιοτήτων για το Δ.Σ. και την Εξελεγκτική Επιτροπή, μέχρι την Τετάρτη 17 Μαϊου 2023 με email στο info@sdypir.gr

Για το Δ.Σ.,

Ο Πρόεδρος            Ο Γ. Γραμματέας

Άγγελος Σάμιος       Γεώργιος Τσόπελας