ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

2022-06-01

Αγαπητά μέλη του συλλόγου,

το Δ.Σ. του Σ.Δ.Υ.Πειραιά, στα πλαίσια της καταστατικής λειτουργίας των οργάνων του, σας προσκαλεί στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση - Απολογιστική, όπως προβλέπεται από το άρθρο 12Α του καταστατικού.

Η 1η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022 & ώρα 18:00 στο Αίθριο της Δημοτικής Πινακοθήκης Πειραιά (Φίλωνος 29).Σε περίπτωση μη απαρτίας θα πραγματοποιηθεί επαναληπτική, την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022 την ίδια ώρα και στον προαναφερόμενο χώρο, ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόντων μελών,.Παρακαλούμε να ανταποκριθείτε με συνέπεια στην πρόσκληση του Δ.Σ. και να θέσετε με υπευθυνότητα και ευθύτητα κάθε ζήτημα ή πρόβλημα που σας απασχολεί, για να το διευθετήσουμε μέσα στα πλαίσια της λειτουργίας του κορυφαίου οργάνου του συλλόγου, τη Γενική μας Συνέλευση.Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι:

1. Εκλογή προέδρου και γραμματέα του σώματος.

2. Απολογισμός πεπραγμένων της θητείας του Δ.Σ. από τον πρόεδρο.

3. Οικονομικός απολογισμός της ταμειακής διαχείρισης από τον ταμία του συλλόγου και ανάγνωση της έκθεσης διαχείρισης ελεγμένης από την Εξελεγκτική Επιτροπή.

4. Παρατηρήσεις - τοποθετήσεις μελών της Γ.Σ. για τον διοικητικό και οικονομικό απολογισμό.

5. Έγκριση από το σώμα των πεπραγμένων του απερχόμενου Δ.Σ. και απαλλαγή πάσης ευθύνης.

6. Εισήγηση του Δ.Σ. για την τροποποίηση του καταστατικού.

7. Προτάσεις μελών της Γ.Σ. για θέματα του συλλόγου & συζήτηση επί των προτάσεων.

Κλείσιμο της Γ.Σ. από τον πρόεδρο του σώματος.

Το Δ.Σ.