Συνεδρίασε το ΔΣ της ΕΟΣΛΜΑ-Υ

2019-04-04

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Λαϊκού Μαζικού Αθλητισμού και Υπεραποστάσεων (ΕΟΣΛΜΑ-Υ) στην σημερινή συνεδρίασή του εκτίμησε την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με την παρεμπόδιση αγώνων. Οι αγώνες των συλλόγων της Ομοσπονδίας μας έχουν πέρα από αθλητικό, ιστορικό όσο και κοινωνικό χαρακτήρα, προάγουν τη φιλία και το ευ αγωνίζεσθε μεταξύ των αθλουμένων. Με αυτή την έννοια οι τελευταίες αλλαγές στην νομοθεσία δεν μας αφορούν.

Έν όψει της συνάντησης μας με τον Πρόεδρο του ΣΕΓΑΣ κ Κ Παναγόπουλο που καθορίστηκε μετά 15ημέρου συστήνεται στους Συλλόγους να συνεχίσουν να διοργανώνουν τους Αγώνες τους με εμπειρία μεράκι και πρωταρχικό γνώμονα την υγεία και την ασφάλεια των συμμετεχόντων, όπως μέχρι σήμερα άλλωστε.

Αποφασίστηκε η σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και η ημερομηνία αυτής θα καθοριστεί αμέσως μετά την συνάντηση μας με την αντιπροσωπεία του ΣΕΓΑΣ.

Καλούνται λοιπόν οι Σύλλογοι, να ενημερώνουν άμεσα την ομοσπονδία σε κάθε περίπτωση παρεμπόδισης διεξαγωγής αγώνα τους και παράλληλα να βρίσκονται σε αγωνιστική ετοιμότητα και επαγρύπνηση.

Παράλληλα θα θέλαμε να ενημερώσουμε με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση την επανένταξη στις τάξεις της Ομοσπονδίας μας, του ιδρυτικού μέλους της ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ κίνηση που μας δυναμώνει ακόμη περισσότερο για την συνέχεια.

Με τιμή

Για το Διοικητικό συμβούλιο

Ο Πρόεδρος    Ο Γενικός Γραμματέας

___________           _________________

Γούλας Νίκος   Διαμαντής Γεώργιος