Τρέξιμο την εποχή της καραντίνας vol.2

2020-12-06

Η περίοδος του lockdown συνεχίζεται. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε πότε θα επιτρέψουν οι επιδιμιολογικές, να επανέλθουμε σε κανονικούς ρυθμούς, αλλά τουλάχιστον μπορούμε να αθλούμαστε.

Τηρώντας πάντα τις  αποστάσεις, φροντίζοντας πάντα για την ασφάλεια μας!!!!