ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΔΥΠ

2021-05-10

Κατόπιν των τελευταίων εξαγγελιών και το σταδιακό άνοιγμα των ομαδικών εκδηλώσεων, με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. η σχετική προκήρυξη της Γ.Σ. και των εκλογών ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ως εξής. Πρώτη ημέρα της Γ.Σ. η Δευτέρα 31 Μαϊου 2021 και τόπος διεξαγωγής το υπαίθριο μπαλκόνι του ΟΠΑΝ στα Βοτσαλάκια, στην Καστέλλα.

Δεύτερη και τελική ημερομηνία - ανεξαρτήτως παρευρισκομένων - η ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 στο υπαίθριο μπαλκόνι του ΟΠΑΝ στα Βοτσαλάκια στην Καστέλλα. Τα υπόλοιπα θέματα της προκήρυξης - παραμένουν ώς έχουν. Ευχαριστούμε τον πρόεδρο του ΟΠΑΝ κ. Ιωσήφ Βουράκη για την βοήθειά του.

Το Δ.Σ. του ΣΔΥ Πειραιά